Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

TIÊU CHUẨN ISO

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

về việc công bố phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QUYẾT ĐỊNH 392/QĐ-UBND NGÀY 20/2/2020 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

về việc công bố phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
QUYẾT ĐỊNH 2194/QĐ-UBND NGÀY 01/7/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH 2194/QĐ-UBND NGÀY 01/7/2019 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LĐ-TB&XH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Quyết định 710/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2019

Về việc công bố quy trình giải quyết lĩnh vực liên thông các TTHC
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/6/2021 6:16:07 AM

^ Về đầu trang