Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

TIÊU CHUẨN ISO

QUYẾT ĐỊNH 116/QĐ-UBND NGÀY 23/11/2020 CỦA UBND XÃ NINH BÌNH

QUYẾT ĐỊNH 116/QĐ-UBND NGÀY 23/11/2020 CỦA UBND XÃ NINH BÌNH

Quyết định công bố hệ thống xử lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO năm 2020
QUYẾT ĐỊNH 469/QĐ-UBND NGÀY 05/3/2020 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH 469/QĐ-UBND NGÀY 05/3/2020 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

QUYẾT ĐỊNH 954/QĐ-UBND NGÀY 27/4/2020 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH 657/QĐ-UBND NGÀY 25/3/2020 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 05/06/2020

về việc công bố phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực VHXH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/28/2023 4:06:57 PM

^ Về đầu trang